• ECOWOOD

Hoz agajy mozaika parket Suw geçirmeýän göze görünmeýän ýag UV Vanish çotgaly Fin Wersal

Hoz agajy mozaika parket Suw geçirmeýän göze görünmeýän ýag UV Vanish çotgaly Fin Wersal

Gysga düşündiriş:

Parket paneli poluna “versailles” parket panelleri hem diýilýär, bu adaty we nusgawy pol, Fransiýanyň käbir beýik öýlerinde we häzirki wagtda dünýäde ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

ECOWOOD INDUSTRIES tarapyndan öndürilen parket paneli pollary aşakdaky ölçeglerde öndürip bolar:

Nusga Wersal parket
Agaç görnüşi Hoz
Agaç gelip çykyşy Amerika
Ölçegi 300x300mm, 450x450mm, 600x600mm, 800x800mm, 1000x1000mm
Galyňlyk 14 / 3mm, 15 / 4mm, 15 / 3mm, 18 / 4mm, 22 / 4mm
Beýleki ölçegleri özleşdirýär.
Baha A / B.
Faceüzü öňünden gumlanan, gutarylmadyk
Içki bevel Hawa
Esasy Ewkalipt
Yzky Weneer gaýa
Bilelikdäki Dil we Groove
Bevel Mikro bevel
Ueelim WBP
Yzky çukur NOOK
Formalhid zyňylyşy E0, CARB II
MC 8-12% ýa-da özleşdirilen
Şahadatnamalar ISO, FSC, CE, CARB, JAS, SÖORGI SKORE
OEM OEM hoş geldiňiz
Nebit UV Vanish Brush Finish Versa01
Nebit UV Vanish Brush Finish Versa02
Nebit UV Vanish Brush Finish Versa03

Sorag-jogap

1. Parket pollary üçin esasy wagt näçe?
Parketiň 1x20 'konteýneriniň gurşun wagty 30 gün.Gaýtalama sargyt üçin satyn alyş meýilnamaňyz bar bolsa, gurşun wagty 20-25 gün arasynda bolup biler.

2. MOQ näme?
MOQ 50 inedördül metr.

3. Synag buýrugy hökmünde az mukdarda kabul edip bilersiňizmi?
Hawa.Muny kabul edip bileris.Isleýän dizaýnlaryňyzy we ululyklaryňyzy bize görkezmegiňizi haýyş edýäris.

4. Gabat gelýän serhetleri we tagta pollary hödürläp bilersiňizmi?
Hawa, taslamalaryňyza laýyk serhetleri we pollary hödürläp bileris.

Nebit UV Vanish Brush Finish Versa04
Nebit UV Vanish Brush Finish Versa05
Nebit UV Vanish Brush Finish Versa06

Tehnologiýalar

Wersal parket panelleri, aşaky ýyladyşda gurnamalar üçin amatly ineredenerli pol hökmünde üpjün edilýär.

Treatmenterüsti bejermek beýleki ineredenerli pollar bilen deň bolup biler, meselem:Çilim çekilen, çotga, öňünden taýýar ýa-da gutarmadyk we ş.m.

“ECOWOOD INDUSTRIES” 160 metr uzynlykdaky UV enjamy, nemes Maýk dört taraplaýyn berkitme, ösen çäge enjamy we ş.m. bilen enjamlaşdyrylan, önümiň hiline berk binýat berýän ösen enjamlara we güýçli üpjünçilik ukybyna eýedir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň