• ECOWOOD

Perokary öndürijilik Hytaý ýokary hilli gaty agaçdan ýasalan sungat parket poly

Perokary öndürijilik Hytaý ýokary hilli gaty agaçdan ýasalan sungat parket poly

Gysga düşündiriş:

Dolandyryşyňyz üçin “başda hil, ilki bilen hyzmatlar, müşderileri ýerine ýetirmek üçin yzygiderli gowulaşmak we täzelik” we hil maksady hökmünde “nol kemçilik, nol şikaýatlar” esasy ýörelgesini saklaýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Nusga Dizaýner parket
Agaç görnüşi Dub, hoz, çaý
Agaç gelip çykyşy Amerika, Europeanewropa
Spesifikasiýa 800 x 800MM
Ölçegi 300x300mm, 450x450mm, 600x600mm, 800x800mm, 1000x1000mm
Galyňlyk 14 / 3mm, 15 / 4mm, 15 / 3mm, 18 / 4mm, 22 / 4mm
Beýleki ölçegleri özleşdirýär. 
Baha A / B.
Faceüzü öňünden gumlanan, gutarylmadyk
Içki bevel Hawa
Esasy Ewkalipt
Yzky Weneer gaýa
Bilelikdäki Dil we Groove
Bevel Mikro bevel
Ueelim WBP
Yzky çukur NO
Formalhid zyňylyşy E0, CARB II
MC 8-12% ýa-da özleşdirilen
Şahadatnamalar ISO, FSC, CE, CARB, JAS, SÖORGI SKORE
OEM OEM hoş geldiňiz
Dub hozy çaý agajy 11
Dub hozy çaý agajy 01
Dub hozy çaý agajy 02

Dolandyryşyňyz üçin "başda hil, ilki bilen hyzmatlar, müşderileri ýerine ýetirmek üçin yzygiderli gowulaşmak we täzelik" we hil maksady hökmünde "nol kemçilik, arz-şikaýatlar" esasy ýörelgesini saklaýarys.Kompaniýamyzy kämilleşdirmek üçin, ýokary öndürijilikli Hytaýda ýokary hilli gaty agaçdan ýasalan parket pol üçin amatly satuw bahasyndan peýdalanyp, harytlary berýäris, dünýäniň hemme ýerinde müşderiler bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden garaşýarys.Sizi kanagatlandyrjakdygyna ynanýarys.Mundan başga-da, müşderilerimizi işimize baryp görmek we önümlerimizi satyn almak üçin mähirli garşylaýarys.

Perokary öndürijilikli Hytaý ýörite ýasalan çeper parket, gaty agaç parket poly, Tejribeli zawod hökmünde biz hem ýöriteleşdirilen sargytlary kabul edýäris we spesifikasiýa we müşderi dizaýn gaplamasyny görkezýän suratyňyz ýa-da nusgaňyz ýaly edýäris.Kompaniýanyň esasy maksady, ähli müşderiler üçin kanagatlanarly ýatda saklamak we uzak möhletleýin işewürlik gatnaşyklaryny ýola goýmak.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.Ofisimizde şahsy duşuşyk geçirmek isleseňiz, diýseň begenýäris.

Zawod Hytaý parket poly, parket agaç poly bilen üpjün edildi, kompaniýamyza, zawodymyza we garaşyşlaryňyza laýyk gelýän dürli saç önümlerini görkezýän sergi otagymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.Bu aralykda, web sahypamyza girmek amatly, satuw işgärlerimiz size iň gowy hyzmaty bermek üçin elinden gelenini ederler.Has giňişleýin maglumatyňyz bar bolsa biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Biziň maksadymyz müşderilere öz maksatlaryna ýetmäge kömek etmekdir.Bu ýeňiş gazanmak üçin uly tagalla edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň