• ECOWOOD

Dub we hoz we çaý agajy Ineredenerli versail parket agaç pol, çantili parket agaç pol

Dub we hoz we çaý agajy Ineredenerli versail parket agaç pol, çantili parket agaç pol

Gysga düşündiriş:

Häzirki parket poly has köp öndürmek, köp dürli agaç reňkini we dänäni şol bir wagtyň özünde ulanmak, birleşmek üýtgeýän modellemek we dizaýn bermek, şeýlelik bilen dürli bezeg netijelerini gazanmak üçin köp gatly hakyky agaç poluny ulanmakdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Nusga Dizaýner parket
Agaç görnüşi Dub, hoz, çaý
Agaç gelip çykyşy Amerika, Europeanewropa
Spesifikasiýa 800 x 800MM
Ölçegi 300x300mm, 450x450mm, 600x600mm, 800x800mm, 1000x1000mm
Galyňlyk 14 / 3mm, 15 / 4mm, 15 / 3mm, 18 / 4mm, 22 / 4mm
Beýleki ölçegleri özleşdirýär. 
Baha A / B.
Faceüzü öňünden gumlanan, gutarylmadyk
Içki bevel Hawa
Esasy Ewkalipt
Yzky Weneer gaýa
Bilelikdäki Dil we Groove
Bevel Mikro bevel
Ueelim WBP
Yzky çukur NO
Formalhid zyňylyşy E0, CARB II
MC 8-12% ýa-da özleşdirilen
Şahadatnamalar ISO, FSC, CE, CARB, JAS, SÖORGI SKORE
OEM OEM hoş geldiňiz
Dub hozy çaý agajy 09
Dub hozy çaý agajy 03
Dub hozy çaý agajy 04

Dizaýner parket pollary bilen tanyşdyrmak

Häzirki parket poly has köp öndürmek, köp dürli agaç reňkini we dänäni şol bir wagtyň özünde ulanmak, birleşmek üýtgeýän modellemek we dizaýn bermek, şeýlelik bilen dürli bezeg netijelerini gazanmak üçin köp gatly hakyky agaç poluny ulanmakdyr.Girişe görä, hatda birleşmek üçin käbir dizaýnda ýokardaky 20 görnüşli dürli agaç gerek, senetçilik gaty çylşyrymly.Hytaýda ulanylyş derejesi bolmaly däl.Mozaikada, her dýuýmyň tebigy, owadan bolmagyny üpjün etmek üçin doly el bilen kolla use ulanylýar.Parketde ulanylýan agaçlaryň dürli görnüşleri barlygy sebäpli, olaryň dürli aýratynlyklary we häsiýetleri bar, şonuň üçin baý agaç tejribämizi biri-birine laýyk gelmegi üçin ulanarys.

Gaýtadan işlemek tehnologiýasy

Parket polunyň dürli görnüşli agaç bölekleriniň birleşmegine baglydygy, munuň agaç bölekleriniň kesilmegini soraýandygyny, takyk bolmalydygyny, soňraky döwürde asyl çyzgylara görä her dürli şekilleriň birleşmelidigini aýdýar.Kesilenden we bölünenden soň käbir boşluklar bolar, şonuň üçin doldurmak üçin inçe agaç şlak gerek.Soň bolsa üwemek we gysmak prosesini başdan geçirmeli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň